Werkgevers

Heeft u ook werknemers met loonbeslagen? Hoe gaat u hiermee om? Ik hoor vaak dat werkgevers hun werknemer wel willen helpen, maar dat ze weten niet hoe. Ze melden zich vaker ziek, hebben vaak concentratieproblemen en het verwerken van loonbeslagen geeft veel administratieve rompslomp.
Hoe eerder de problemen van uw werknemer worden aangepakt hoe sneller hij of zij zich weer op het werk kan focussen. Het is dus verstandig om op tijd het gesprek met uw werknemer aan te gaan en hulp te bieden.

Werkgevers

Heeft u ook werknemers met loonbeslagen? Hoe gaat u hiermee om? Ik hoor vaak dat werkgevers hun werknemer wel willen helpen, maar dat ze weten niet hoe. Ze melden zich vaker ziek, hebben vaak concentratieproblemen en het verwerken van loonbeslagen geeft veel administratieve rompslomp.
Hoe eerder de problemen van uw werknemer worden aangepakt hoe sneller hij of zij zich weer op het werk kan focussen. Het is dus verstandig om op tijd het gesprek met uw werknemer aan te gaan en hulp te bieden.

Ontzorgen

Budgetcoach-Delft biedt werkgevers die te maken hebben met werknemers met financiële problemen hulp. Deze werknemers zijn op dit moment niet gefocussed op hun werk maar op hun geldzorgen. Dit zorgt voor een lagere productiviteit. Daarnaast melden deze werknemers zich vaker ziek. Ik neem de zorg voor u uit handen door met deze werknemer een gesprek aan te gaan en door met hen een traject uit te stippelen, na akkoord van de werkgever ga ik aan de slag. Lees hier mijn gedetailleerde werkwijze.

Maatwerk

Omdat budgetcoaching maatwerk is, afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt, verloopt ieder traject anders. Een gemiddeld budgetcoaching traject voor een werknemer neemt 8-10 uur in beslag. Als er meer tijd nodig is om de situatie van uw werknemer weer goed op de rit te krijgen zal met u worden overlegd. De coaching afspraken vinden in principe plaats bij de werknemer thuis. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er samen gezocht naar een passende oplossing.
Alle gegevens van uw medewerker worden uiteraard vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de AVG (klik hier voor mijn privacybeleid).

Loonbeslag of verzoek om voorschot

Een duidelijk signaal voor u als werkgever dat uw werknemer financiële problemen heeft, is het loonbeslag of om een verzoek om een voorschot van het salaris. Beiden kosten u als werkgever veel extra tijd en werk. Lees hieronder hoe ik u hierbij kan helpen.

Voordelen voor de werkgever

N

vermindering kans op ziekteverzuim

N

vermindert de kosten voor vervanging en re-integratie

N

een budgetcoach werkt aan een lange termijn oplossing

N

minder verlies aan productiviteit

Hulp bij loonbeslag

Bij loonbeslag moet een deel van het inkomen overgemaakt worden aan de deurwaarder in plaats van de werknemer. Hoe eerder de problemen van uw werknemer worden aangepakt hoe sneller hij of zij zich weer op het werk kan focussen.
Het is dus verstandig om op tijd het gesprek met uw werknemer aan te gaan en hulp te bieden.
N

Let op: u bent verplicht om mee te werken aan een loonbeslag

N

Voorschot geven is een korte termijn oplossing

N

Een budgetcoach werkt aan een lange termijn oplossing

Verzoek om voorschot

Werknemers met geldproblemen vragen hun werkgever vaak om een voorschot. Ze kunnen hiermee een urgent probleem oplossen maar de oorzaak van het probleem wordt hierdoor meestal niet mee weggenomen. Met een voorschot wordt een probleem in de volgende maand gecreëerd, want dan krijgt de werknemer immers minder salaris.
Een voorschot is een korte termijn oplossing. Wilt u uw werknemer liever een oplossing voor de lange termijn aanreiken? Uw budgetcoach kan uw werknemer snel helpen om orde op zaken te stellen, zodat hij of zij weer grip krijgt op de financiën en weer optimaal voor uw bedrijf kan functioneren.

Werkwijze werkgevers

 

werkwijze budget coach delft

In grote lijnen werk ik als volgt:

stap 1
Een traject begint altijd met een inventarisatiegesprek met uw werknemer, waarin de situatie zo volledig mogelijk in kaart wordt gebracht. In overleg met de werknemer wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld en wordt een inschatting gemaakt van het aantal benodigde uren*. Daarna vraag ik of u akkoord gaat, waarna er vervolgafspraken met de werknemer worden gemaakt.

stap 2

Een traject ziet er vaak als volgt uit:

 • Hulp bij het opzetten van de thuisadministratie: de administratie wordt uitgezocht en geordend, zodat er overzicht komt.
 • Een overzicht maken van de inkomsten en uitgaven
 • Opstellen van een budgetplan (maand- en jaarbegroting)
 • Eventueel toeslagen berekenen en aanvragen of wijzigen
 • Samen inventariseren op welke wijze geld opzij gezet kan worden voor onverwachte uitgaven;
 • Indien nodig wordt er contact opgenomen met schuldeisers;
 • Hulp bij het invullen van formulieren.

stap 3

Desgewenst wordt de werkgever, na iedere afspraak, middels een evaluatieformulier op de hoogte gesteld van het verloop (conform de richtlijnen van de AVG). Na afloop van het traject volgt een evaluatie.  

*tarieven op aanvraag

 

Budgetcoach-Delft

KvK inschrijfnummer: 71598413

Budgetcoach- Delft helpt u bij

 • Budgetadvies
 • Praktische ondersteuning
 • Vragen over schulden/afbetalingen
 • Inkomen-check
 • Leren omgaan met schuldeisers
 • Voorlichting over financiën en gemeentelijke voorzieningen