Grip op Geldzaken 06 – 15 35 51 08 info@budgetcoach-delft.nl

Nabestaandenzorg en levensdossier

Na een overlijden komen er veel zaken op je af. Het dagelijks leven staat op zijn kop en er moet veel geregeld worden.
Nalatenschapszorg-Delft kan op allerlei gebieden praktische hulp bieden, bijvoorbeeld bij het voeren van uw administratie, het inventariseren van de nieuwe situatie en zorgen dat u overzicht houdt over uw financieen; het bieden van praktische ondersteuning bij aanvragen in het kader van WMO en WLZ, bij het wijzigen of opzeggen van verzekeringspolissen of abonnementen, of bij het verkopen of opzeggen van een woning.
Ik help u om snel inzicht te krijgen in de situatie en kan u desgewenst bijstaan in lastige gesprekken of als eerste aanspreekpunt dienen voor instanties.
Daarnaast kan ik u ondersteuning bieden bij het opstellen van een LevensDossier; een document waarin u alle belangrijke zaken vastlegt voor uw nabestaanden.

Nabestaandenbegeleiding: voor en na een overlijden

Tijdens de emotionele situatie van een (naderend) overlijden, hebben financiële aspecten niet altijd de prioriteit. Het is wel van belang om deze voor of na het overlijden goed te regelen.  Als natenschapscoach kan ik de executeur bij de afwikkeling van de erfenis bijstaan. Een verdeling van de erfenis kan helaas vaak onenigheid in de familie brengen. Dat is op dit moment wel het laatste waar u zich mee bezig wilt houden.

Ik kan u eveneens ondersteunen bij het opstellen van een levensdossier: hierin kunt u uw wensen vastleggen omtrent uw overlijden, maar ook uw wachtwoorden, waar belangrijke papieren zijn opgeborgen, en andere zaken om het uw nabestaanden makkelijker te maken. 

Onenigheid voorkomen of oplossen

Helaas lukt de afhandeling van een nalatenschap niet altijd in goede harmonie. Er komen vaak emoties, tegengestelde belangen en onverwerkte gevoelens om de hoek kijken. Dat maakt het soms onmogelijk om de afhandeling van de nalatenschap tot een goed einde te brengen, waardoor het onnodig veel tijd kost en stress oplevert, en men niet aan het rouwproces toekomt. Ik kan u hier als onafhankelijk buitenstaander bij helpen. Door, zonder oordeel, naar alle direct betrokken partijen te luisteren, en vervolgens aan de slag te gaan met de praktische zaken die geregeld moeten worden. Soms kan een gesprek met alle betrokkenen samen uitkomst bieden, maar wanneer dit niet mogelijk is dan ga ik als intermediair voor de nabestaanden afzonderlijk aan de slag.

Hulp bij nalatenschap

N

een nalatenschapscoach staat de executeur bij

N

een nalatenschapscoach is onafhankelijk

N

een nalatenschapscoach is niet emotioneel betrokken

N

Van te voren alle wensen vastgelegd

N

Veilig opgeborgen

N

Altijd aan te passen

Een levenstestament

Als nabestaande is het belangrijk om te weten wat de wensen van de overledene waren. U kunt uw nabestaanden ontzorgen door praktische zaken maar vooral ook uw wensen vooraf vast te leggen in een levensdossier. Dit is eigenlijk niets meer of minder dan een document waarin u uw wensen kunt vastleggen met betrekking tot uw uitvaart, maar ook informatie over uw verzekeringspolissen, inloggegevens, belangrijke contactgegevens, etcetera. Dit voorkomt dat uw nabestaanden met vraagtekens blijven zitten of kostbare tijd verliezen met zoeken naar belangrijke informatie.
Ik maak samen met u een inventarisatie van de zaken die u in het levensdossier wilt vastleggen. Dit document wordt veilig opgeslagen, en desgewenst later aangepast, wanneer u een wijziging of aanvulling wilt. Zo is het document altijd actueel.

Werkwijze nalatenschapscoach

 

werkwijze budget coach delft

In grote lijnen werk ik als volgt:

stap 1

Na uw aanmelding neem ik binnen twee werkdagen contact op om een kennismakingsgesprek met u in te plannen. Het gevoel van vertrouwen is erg belangrijk. Daarom is de eerste kennismaking vrijblijvend en bij u thuis in de vertrouwde omgeving. In deze kennismaking luister ik naar uw wensen en vertel ik u wat ik voor u daarin kan betekenen. Uiteraard neem ik hierbij de Covid-19 richtlijnen in acht.

stap 2

Is het gevoel goed en wilt u graag dat ik u met uw wensen begeleid, dan maken we hier samen afspraken over en leggen deze vast.

stap 3

Indien u bepaalde zaken wilt vastleggen in een levenstestament: als u later iets wilt aanvullen of wijzigen dan neemt u contact met mij op en passen we het document aan. Zo is uw levenstestament altijd actueel.

 

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meteen een afspraak maken? Dat kan. U kunt mij bellen, e-mailen of een bericht sturen via het contact formulier.

Contactformulier

Budgetcoach-Delft

KvK inschrijfnummer: 71598413

Aangesloten bij de NVVBS (Nederlandse Vereniging voor Budgetcoaches en Schuldhulpverleners)

Budgetcoach- Delft helpt u bij

  • Budgetadvies
  • Praktische ondersteuning
  • Vragen over schulden/afbetalingen
  • Inkomen-check
  • Leren omgaan met schuldeisers
  • Voorlichting over financiën en gemeentelijke voorzieningen